V rámci našich služieb pre zákazníkov zabezpečujeme dopravu jednotlivých materiálov priamo na miesto určenia. Sme si plne vedomí toho, aký dôležitý je tento proces a preto sa snažíme, aby materiál bol doručený bezpečne a včas k spokojnosti našich zákazníkov. Dopravu zabezpečujeme prostredníctvom vlastnej autodopravy, ktorú zastrešuje Autodoprava Škrko.

Dušan Škrko – Autodoprava
1 mája 1160/36
020 01 Púchov

EKOB metal je Váš profesionálny poradca a dodávateľ farebných kovov…

020 01 Púchov, Slovensko
+421 908 512 365
info@ekob.sk